Bu Sayfa bas

Hakkımızda

Taşeron İşçileri Dayanişma Ve Yardimlaşma Derneği

 

Taseron Isçileriyle Yardimlasma ve Dayanisma Dernegi (TAS- IS DER) Kisa adi tas-is-der olan yasalarin ayirdigi fakat mücadelenin birleştirdiği tüm taşeron işçilerinin oluşturduğu dernek. İstanbul Üniversitesinde hastahanelerin de çalışan Taşeron işçileri tarafindan kurulan ve binin üzerinde üyemiz bulunan bir derneğiz.
Derneğimizin Amacı Başta taşeron şirketlerde çalışan işçiler olmak üzere bütün işçilerin iş güvenceli kadrolarda sigortalı ve sendikalı olarak çalışacağı koşulları oluşturmak. Bundan hareketle; Bu hak ve özgürlüklerin korunması, genişletilmesi, etkin kullanılması ve önündeki her türlü engelin kaldırılması hedefine yönelik olarak; insan onuruna yaraşır bir hayata-toplumsal koşullara ulaşma yolunda bilgi, düşünce, bilinç oluşturmak ve dağıtmak; bu yolda çaba harcayan kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve örgütlü faaliyet göstermek; her türlü hak ihlaline karşı yasal ve meşru her türlü yöntemle mücadele etmek, mağdurlarla yardımlaşma ve dayanışma halinde olmaktır.

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://tasisder.com/wportal/about/