Bu Sayfa bas

Fotoğraflar

Albums 1 - 94 out of 94
Photos of Me Photos of Me
22 photos
09.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 140.gün 3 09.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 140.gün 3
70 photos
11.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 142.gün 2 11.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 142.gün 2
80 photos
11.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 142.gün 1 11.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 142.gün 1
92 photos
Wall Photos Wall Photos
79 photos
10.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 141.gün 2 10.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 141.gün 2
84 photos
10.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 141.gün 1 10.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 141.gün 1
121 photos
09.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 140.gün 2 09.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 140.gün 2
84 photos
09.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 140.gün 1 09.07.2012 ?? B?rakma Eylemi Direni?te 140.gün 1
47 photos
Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörlük Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörlük
30 photos
3 Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörl 3 Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörl
75 photos
2 Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörl 2 Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörl
81 photos
1 Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsüne ve rektö 1 Çapa'dan,cerrahpasa'ya, haseki kardiyoloji enstütüsüne ve rektö
33 photos
Basin Aciklamasi 04.07.2012 Basin Aciklamasi 04.07.2012
80 photos
Çad?r 122. gün -  21.06.2012 Yürüyü? Çad?r 122. gün - 21.06.2012 Yürüyü?
44 photos
TA? ?? DER’in Bas?n Aç?klamas? 20.06.2012 TA? ?? DER’in Bas?n Aç?klamas? 20.06.2012
68 photos
15-16 HAZ?RAN ??Ç? D?REN???N?N 42. YIL DÖNÜMÜ - 15.06.2012 TAKS?M 15-16 HAZ?RAN ??Ç? D?REN???N?N 42. YIL DÖNÜMÜ - 15.06.2012 TAKS?M
ALBÜM 3
57 photos
15-16 HAZ?RAN ??Ç? D?REN???N?N 42. YIL DÖNÜMÜ - 15.06.2012 TAKS?M 15-16 HAZ?RAN ??Ç? D?REN???N?N 42. YIL DÖNÜMÜ - 15.06.2012 TAKS?M
ALBÜM 2
73 photos
15-16 HAZ?RAN ??Ç? D?REN???N?N 42. YIL DÖNÜMÜ - 15.06.2012 TAKS?M 15-16 HAZ?RAN ??Ç? D?REN???N?N 42. YIL DÖNÜMÜ - 15.06.2012 TAKS?M
ALBÜM 1
41 photos
13.Haziran.2012 Bas?n Aç?klamas? 13.Haziran.2012 Bas?n Aç?klamas?
43 photos
BEDA?’da, Sonra THY’deyiz…! BEDA?’da, Sonra THY’deyiz…!
THY i?çilerini ziyaret ettik....Beda? Çad?r kurulumundayd?k......Beda? Taksim Yürüyü?ü Çapa Direni?çilerinden Emine Ermi? taraf?ndan k?sa bir konu?ma yap?larak, “Beda? direni?inin yan?nday?z. 106 gündür Çapa'da ta?eron sistemine kar?? direniyoruz” denildi ve “mücadelelerimizi birle?tirelim, yükseltelim” ça?r?s? yap?ld?...
40 photos
100. gün 30 MAYIS 2012 Bas?n Aç?klamas? 100. gün 30 MAYIS 2012 Bas?n Aç?klamas?
86 photos
Çapa Ta?eron ??çileri Günlü?ü 93 : 23 May?s 2012 Çapa Ta?eron ??çileri Günlü?ü 93 : 23 May?s 2012
25 photos
09 MAYIS 2012 Bas?n Aç?klamas? 09 MAYIS 2012 Bas?n Aç?klamas?
101 photos
Çapa Ta?eron ??çileri Günlü?ü  65 & 77 Günü Aras? Kesitler 1 Çapa Ta?eron ??çileri Günlü?ü 65 & 77 Günü Aras? Kesitler 1
75 photos
Çapa Ta?eron ??çileri Günlü?ü 65 & 77 Günü Aras? Kesitler 2 Çapa Ta?eron ??çileri Günlü?ü 65 & 77 Günü Aras? Kesitler 2
84 photos
1 May?s 2012 - Taksim Yürüyü?, Sahne, Genel - 2 1 May?s 2012 - Taksim Yürüyü?, Sahne, Genel - 2"
40 photos
1 May?s 2012 - Çad?r, Taksim Yürüyü?, Sahne, Genel 1 May?s 2012 - Çad?r, Taksim Yürüyü?, Sahne, Genel
1 May?s ''Bizim Bayram?m?z''
123 photos
Basin Aç?klamasi 1 ( 25.04.2012 ) Basin Aç?klamasi 1 ( 25.04.2012 )
17 photos
Basin Aç?klamasi 2 ( 25.04.2012 ) Basin Aç?klamasi 2 ( 25.04.2012 )
56 photos
22 Nisan 2012 Ankara yürüyü?ü 22 Nisan 2012 Ankara yürüyü?ü
164 photos
Hekim Cinayete Kar?? yürüyü? 19.04.2012 Hekim Cinayete Kar?? yürüyü? 19.04.2012
14 photos
51 Gün Basin Aciklamasi  11.04.2012 51 Gün Basin Aciklamasi 11.04.2012
25 photos
ÇAPA’DAN OKMEYDANI’NA D?REN?? ÇADIRLARI YAYILIYOR ÇAPA’DAN OKMEYDANI’NA D?REN?? ÇADIRLARI YAYILIYOR
ÇAPA’DAN OKMEYDANI’NA D?REN?? ÇADIRLARI YAYILIYOR OKMEYDANI’NDA SINIF DAYANI?MASI Devrimci Sa?l?k ?? Sendikas?’n?n eylem takvimi uyar?nca 8 ilde ve ?stanbul’da 4 farkl? hastanede kurulacak olan “Ta?eron ??çisi De?il Sa?l?k ??çisiyiz” kampanyas? uyar?nca Okmeydan? Hastanesinde çad?r kuruldu. Çapa direni?inin 45. Gününde direni? çad?r?ndan ç?karak Okmeydan?’na s?n?f dayan??mas? için giden Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i’nden (Ta?-??-Der) direni?çiler, çad?r?n kurulu?una da destek verdiler. Ta?-??-Der ad?na Çapa direni?çisi Kadir A?su’nun bas?n aç?klamas?nda yapt??? konu?mada özetle ?unlar yer ald?: “Ad?m?z Ta?eron Soyad?m?z Köle, Bir Ömür Geçmez Böyle, diyerek Ta?-??-Der olarak ba?latt???m?z onurlu mücadelemizin ve as?l i?verenimiz olan ?stanbul Üniversitesinin 4 D i?çi kadrosu ile i?e ba?latmas? talep ve hedefimizi Dev Sa?l?k ??’le birlikte yürütme kararl?l???m?za devam ediyoruz. Ç?kt???m?z bu yolun ayd?nl?klarla dolu olmas? en büyük dile?imizdir. Ta?-??-Der olarak bu onurlu ve gururlu mücadelemizin tüm Türkiye’de ki ta?eron sistemine kar?? oldu?unu, ta?eron denilen kölelik düzenini, Dev Sa?l?k ??’in ba?latt??? bu mücadele ile birlikte y?kmam?z gerekti?ini buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bizleri yaln?z b?rakmayan de?erli s?n?f dostlar?na ve bas?n emekçilerine te?ekkür ediyoruz…” SES’LE DAYANI?MA Saat 12.30’da Çapa’da SES taraf?ndan düzenlenen bas?n aç?klamas?na kat?lan Çapa direni?çileri, sa?l?k emekçilerinin “performanslar maa?a eklensin, emeklili?e yans?t?ls?n” taleplerine destek verdiler. Direni?e devam diyen Çapa direni?çileri ve i?ten at?lan i?çiler, avukat vekâletleriyle hukuk mücadelesine de ba?lad?lar.
15 photos
Rektörlükle Yeniden Görü?me Yap?ld? 30.03.2012 Rektörlükle Yeniden Görü?me Yap?ld? 30.03.2012
Detaylar www.tasisder.com
9 photos
28.03.2012 Rektörluk Yürüyü? 1 28.03.2012 Rektörluk Yürüyü? 1
49 photos
28.03.2012 Rektörluk Yürüyü? 3 28.03.2012 Rektörluk Yürüyü? 3
22 photos
28.03.2012 Rektörluk Yürüyü? 2 28.03.2012 Rektörluk Yürüyü? 2
35 photos
28.03.2012 Rektörluk  Öncesi P?nar Sa? Ziyaret 28.03.2012 Rektörluk Öncesi P?nar Sa? Ziyaret
6 photos
Moral Gecesi 23.03.2012 Moral Gecesi 23.03.2012
Moral Gecesi 23.03.2012
48 photos
Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i  21.03.2012 Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i 21.03.2012
Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i’nin 21.03.2012 Günü Yapt??? Bas?n Aç?klamas? Metnidir. • Muvazaa Raporlar?, ?? Mahkemesi Kararlar? Uygulans?n, • Ta?eron ??çi Çal??t?rmaya Son! • Hileli Çal??maya da Hileli ??ten Ç?kartmaya da Geçit Vermeyece?iz! • Kadro Çal??ma Hakk?m?z Verilsin De?erli Bas?n Emekçileri, Mücadelemizin 30’uncu gününde daha kararl?y?z, daha güçlüyüz. 30 gün önce Bilgilendirme ve Uyar? Çad?r?n? kurmu?tuk. Amac?m?z, hakk?m?z olan i?imizi, ekme?imizi savunmak; mahkeme karar?n? uygulatmak içindir. E?er i?çi haklar?na sayg?l? bir üniversite yönetimi ve hükümet i?ba??nda olsayd?, bu çad?ra gerek kalmazd?. Elimizdeki raporlar ve mahkeme karar?n?n gere?ini yaparlard?. Ancak yasalara uyulmad??? i?çi haklar?na sayg? duyulmad??? için, i?imiz, özlük haklar?m?z, onurumuz için bu çad?r? kurduk. Yasal haklar?m?z? mücadele ederek ar?yor olmam?z, Türkiye’nin ay?b?d?r. De?erli Bas?n, Çal??ma Bakanl???n?n ?? Müfetti?lerinin 2008 y?l?ndan buyana devam eden i?yeri denetimleri sonucunda ta?eronda çal??an i?çilerin, hastanenin as?l i?ini yapt?klar? belgelendi. Hastanenin as?l i?ini ta?eron i?çisi yap?yor. ?? Yasas? as?l i?lerin ta?eron firmalar eliyle yap?lmas?n? suç say?yor. Ta?eron firmalarda çal??ma ko?ullar? i? yasalar?na ayk?r?d?r. 3 ayda bir sözle?me imzalay?p, y?ll?k izinlerimiz, mesai ücretlerimiz, k?dem ve ihbar tazminatlar?m?z verilmeden çal??mam?za üniversite rektörlü?ü, dekanl?k, ba?hekimlik ses ç?kartm?yor. Hastanenin bütçesinden ç?kan ve i?çinin al?nterinin kar??l??? olmas? gereken paralar, arac? ?irketlere, ta?eron firmalara da??t?l?yor; ta?eron i?çi çal??t?r?lmas?na son verilsin istedi?imiz için bu çad?r? kurduk. 30 gün sonra sesimizi tüm Türkiye duydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi duydu, Çal??ma Bakan? duydu, medya haberdar! Ancak Rektörlük sesimizi duymamak için özel çaba sarf ediyor. Muvazaa raporlar?n? ve mahkeme kararlar?n? keyfi biçimde görmezden geliyor. Suç i?liyor, vebal alt?nda kal?yor! De?erli Bas?n Emekçileri, Bu gidi?i durdurmak üzere bir araya geldik. Dernek çat?s? alt?nda örgütlendik. ?? mahkemelerinde çe?itli davalar açt?k. Haklar kazand?k. Bu arada Devrimci Sa?l?k ??’in ba?vurusuyla hastanede i? müfetti?lerinin yapt??? incelemelerde, 2004 y?l?ndan buyana, 8 y?ld?r kanunsuz ve hileli bir çal??ma yap?ld???, i?çi çal??t?r?ld??? ortaya ç?kt?. Elimizdeki i? müfetti?i raporlar? ve raporlara üniversitenin ve ta?eron firmalar?n itirazlar?n? reddederek raporlar? do?ru bulan 4. ?? Mahkemesi karar? var. Bu kararlar demektedir ki, hastanede hileli biçimde i?çi çal??t?r?lmaktad?r ve bu hileli çal??ma sonucunda i?çilerin haklar? ödenmemekte, kurum olarak üniversite de zarara u?rat?ld??? için, ceza davas? yolu aç?k olarak, 500 bin liral?k, 300 bin liral?k para cezalar? kesildi. Üniversite, hapis cezas? yolu da aç?k olan para cezalar? kar??s?nda ne yapt?? Hastanenin as?l i?lerini ta?eron firmalara vermeye, suç i?lemeye devam etti. Di?er yandan mahkeme karar?n? bo?a ç?kartmak üzere, hileli bir ba?ka yola ba?vurdu: Muvazaa raporlar?nda isimleri yaz?l? i?çileri KPSS’ye zorlad?, puan? yetenlerin bir bölümünü i?e ald?, di?er bölümünü i?ten ç?kartt?. Ta?eron firmalarda çal??anlar? 4 B ad? verilen birer y?ll?k sözle?meli i?çi haline getirerek, müfetti? raporlar?nda ismi yaz?l? bulunan ve üniversite i?çisi statüsünde çal??malar? müfetti?lerce ve mahkeme karar?yla onaylanan i?çileri hileli yoldan 4 B’ye geçirece?iz diyerek i?ten ç?kart?lmas?n? yasad??? buluyoruz ve kabul etmiyoruz! 4 B, bir ba?ka tür hileli çal??ma biçimidir ve ta?eron çal??may? ortadan kald?rmayan, sözle?meli, geçici çal??ma ili?kisidir. Oysaki, muvazaa raporlar? ve mahkeme karar? bizleri üniversitenin as?l i?ini yapt???m?z için, hastanenin devaml? i?çisi saym??t?r. Bu sebeple, üniversite i?çisi olan bizleri hileli oldu?u kesinle?en ta?eron firmalar ç?k?? veremez. De?erli Bas?n, Ta?eronda çal??maktansa 4 B’li çal??mak iyidir, diye dü?ünebiliriz. Ancak… elimizde i? müfetti?i raporlar?, i? mahkemesinin raporlar? do?rulayan yarg? karar? varken neden ta?eronlarda çal??maya raz? olal?m? Neden 4 B’li sözle?meli çal??may? kabul edelim? • Mademki, üniversite i? yasas?nda olmayan bir i?lem yaparak suç i?lemi?tir, • Mademki, üniversite hileli i?çi çal??t?rarak i?çiyi ve üniversiteyi kurum olarak zarara u?ratm??t?r, • Mademki, ta?eron firmalar üniversitenin as?l i?lerini hileli olarak yapmaktad?r, • Mademki, bizler üniversitenin as?l i?lerini yapan, üniversitenin asli i?çileriyiz o zaman bunun gere?i yap?ls?n. Üniversite hastanesinin sa?l?k hizmetinin tümünde ta?eronlarda hileli çal??t?r?lan i?çiler, üniversitenin yani kamunun i?çi statüsünde çal??malar? güvenceye al?nmal?, yasal haklar? iade edilmelidir. Laboratuar çal??an?ndan röntgen teknisyenine, kay?t eleman?ndan temizlik çal??an?na kadar tüm sa?l?k hizmeti veren ekibi, haklar? olan kamu i?çisi statüsünde çal??malar? güvence alt?na al?nmal?d?r. Üniversite rektörlü?ü gerekli yaz??malar? ve i?çi al?m? talebiyle hükümete ba?vurmal?d?r. Bu mümkündür. Art?k yeter diyoruz. Süresi belirsiz 4 D kamu i?çisi statüsünü istiyoruz. Raporlar? ve i? mahkemesi kararlar?n? ilk elden bilen Çal??ma Bakanl??? görevini yerine getirmelidir. ??çilerin kazan?lm?? tüm özlük haklar?n? iade edilmelidir. Müfetti? raporlar?n? yarg? kararlar?n? uygulamal?d?r. Kadrolu ve i? güvenceli çal??ma hakk?n? elde edene kadar mücadelemizi büyüterek sürdürece?iz. ?stanbul Tabip Odas?, SES, Tezkoop-?? ve Dev Sa?l?k ??, t?p ö?rencileri, hasta yak?nlar?yla birlikte, Çapa Sa?l?k Meclisiyse, ?stanbul Sa?l?k Hakk? Meclisiyle, emekten yana tüm kurumlar?n dayan??mas? ve mücadelesiyle kazanaca??m?za eminiz. Bugün Dekanl?kta, yar?n 12.30’da Çapa Meclisinde, Cuma günü 16.30’da Sosyal Etkinli?imizde bulu?uyoruz. Bölüm bölüm örgütlenip, büyük yürüyü?lere, grevlere haz?rlan?yoruz. Biz Hakl?y?z, Biz Kazanaca??z! - Susma Hayk?r T?erona Ba? Kald?r! - Zafer Direnen Emekçinin Olacak! - Kurtulu? Yok Tek Ba??na, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!
88 photos
SA?LIK HAKTIR SATILAMAZ !!!! SA?LIK HAKTIR SATILAMAZ !!!!
SA?LIK HAKKI MECL?S? TA?ERONLA OMUZ OMUZA
15 photos
14 Mart T?p Bayram?n?, Bas?n Aç?klamas? 14 Mart T?p Bayram?n?, Bas?n Aç?klamas?
14 Mart T?p Bayram?n? Ta?eron Sa?l?k ??çileri Güvenceli, Kadrolu Olarak Kutlamak ?stemez mi? De?erli Bas?n Emekçileri, Bugün 14 Mart. T?p Bayram?. Bu y?l T?p Bayram?na Türkiye ve Dünya t?bb?n?n en önemli e?itim ve sa?l?k hizmeti veren üniversitesinde iki “bayram” kutlan?yor. ?lkini Rektörlük, Ba?hekimlik yapt?, yapacak. Di?erini bu bayram kutlamas?n? en çok hak edenlerden biri olan sa?l?kta hizmet al?m?yla çal??t?r?lan ta?eron i?çilerinin kutlamas? mümkün de?il. Ayn? tak?mda oldu?umuz s?k s?k söylense de, 14 Mart’ta iki ayr? etkinli?in olmas?, birinde kutlama di?erinde i? güvencesi talebiyle bu kutlamaya kat?lmalar? engellenen sa?l?k çal??anlar?. Ta?eron sistemi ne demektir? Bunu ö?renmek isteyen herkes, henüz topra?a verilmeyen, Esenyurt’ta 11 i?çinin can?na mal olan i? cinayetinin sebebini bilmesi gerekir. Bu i? cinayetinin sorumlusu ta?eron sistemidir ve ta?eron çal??t?rmaya kar?? acil önlemler al?nmas? gerekti?ini ac? biçimde ortaya koymaktad?r. ??çi karde?lerimizin katili ta?eron sistemi ve buna yol veren Çal??ma Bakanl???d?r. Ölenlerin yak?nlar?na bir kez daha ba?sa?l??? diliyor, sorumlular?n?n en a??r cezalara çarpt?r?lmas?n? talep ediyoruz. De?erli Bas?n Emekçileri, Ta?eron sistemi nedir? Ta?eronluk, as?l i?verenin sorumluluklar?ndan kaçmas?n? sa?layan “hileli i?çi çal??t?rma” demektir. Arac? kurumlara kaynak aktar?lmas? demektir. ?? Yasas?nda “yasaklanm??” olmas?na ra?men, birçok kamu kurulu?u as?l i?lerde ta?eron çal??t?rmaktad?r. As?l i?ler ba?ta olmak üzere, ta?eron çal??may? engelleyecek mevcut yasal yapt?r?mlar etkili de?ildir. Cayd?r?c? olmayan para cezalar? var ve i? yasalar?n?n çi?nenmesini engellemiyor. Kamu kurum ve kurulu?lar? i? yasalar?n? çi?niyor. Buna geçit vermeyece?iz. De?erli bas?n 2008 y?l?nda Çal??ma Bakanl??? Müfetti?lerinin ?stanbul Üniversitesinde yapt??? incelemenin sonucudur. Raporda “Ta?eron çal??an sa?l?k elemanlar? as?l i?verenin i?çileri oldu?u tespit edilmi?tir” kesin yarg?s? vard?r. Üniversite ve ta?eron firma bu rapora itiraz ettiler. 2009 y?l?nda 4. ?? Mahkemesi tutulan raporun do?ru oldu?u ve muvazaal? durumu kesin karara ba?lam??t?r. 2011 y?l?nda yeniden inceleme yapan Bakanl?k Müfetti?leri, Kontrol Raporlar?nda ?stanbul Üniversitesi ve ta?eron firmalar?n karara uymad?klar? gerekçesiyle para cezas?na çarpt?rd?. 01.01.2009 tarihinde hizmet al?m?nda çal??an sa?l?k personelinin as?l i?veren olan ?stanbul Üniversitesine geçi?i gerçekle?medi?i için Rektörlü?ü sorumlu tutmu?tur. 2009 y?l?nda 1112 olan ta?eron i?çi say?s?n?n 3 bin 568’e ç?kt???n? ve bu i?çilerin de as?l i?verenin i?çileri oldu?unu ikinci raporunda bildirmi?tir. Bu raporlar Çal??ma Bakanl???na da taraf?m?zdan iletilmi?tir. Tutulan bu kontrol raporuyla Çal??ma Bakanl??? Müfetti?leri sa?l?kta ta?eron çal??t?r?lamayaca??n? ve hizmet al?m?na devam etmesinin suç oldu?unu üniversiteye tebli? etmi?tir. De?erli Bas?n, ‘Bilgilendirme ve Uyar?’ amac?yla 22 gün önce kurdu?umuz çad?r?m?z esasen olarak dün itibariyle görevini tamamlad?. Rektörlükle Pazartesi günü, Sal? günü de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm partilerin ilgilileriyle, Çal??ma Bakan?yla görü?meler yap?ld?, konuyla ilgili müfetti? raporlar?, i? mahkemesi kararlar? birer dosya halinde iletildi. “Bilgilendirme ve Uyar?” görevimiz tamamland?. 14 Mart itibariyle Çapa Çad?r? art?k “Direni? ve Mücadele” çad?r?d?r. D?RENECE??Z: Çünkü 196 i?çinin hileli çal??t?r?lmas?n?n sorumlusu çal??anlar de?ildir ve i?çi ç?k??lar?n? kabul etmiyoruz. MÜCADELE EDECE??Z: Çünkü mahkeme karar? ve müfetti? raporu hizmet al?m? ihalesiyle çal??an tüm hastane çal??anlar?n?n üniversite i?çisi oldu?unu tespit edip onaylam??t?r. De?erli Bas?n, 14 Mart 2012 sadece buruk olarak hat?rlayaca??m?z T?p Bayram? de?il, ayn? zamanda ta?eron i?çisinin yeniden do?u?u, dirili?i ve mücadelesinin ilan edildi?i tarih olacak! Bugünden itibaren bizimle birlikte ortak kaderi payla?an tüm i?çileri, Kartal’da, Okmeydan?’nda, Ba?ak?ehir’de, Haseki’de Bak?rköy’de ?stanbul’da nerede çal???rlarsa çal??s?nlar B?RL?KTE MÜCADELE’ye ça??r?yoruz. 17 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de ilk toplant?m?z? E?itim Sen 8 Nolu ?ubede gerçekle?tiriyoruz. Ard?ndan Türkiye genelinde sa?l?kta ta?eronda çal??anlar ba?ta olmak üzere kamuda çal??an ta?eron i?çilerinin, derneklerinin, birliklerinin temsilcilerini toplant?ya ça??r?yoruz. De?erli Bas?n Emekçileri, Çapa ve Cerrahpa?a’daki ta?eron i?çileri ve örgütleri TA? ?? DER ba?ta olmak üzere, KESK’e ba?l? SES, D?SK’e ba?l? Dev Sa?l?k-??, ?stanbul Tabip Odas? ve Türk Tabipleri Birli?i ile birlikte mücadelemizi büyüterek, Türkiye Sa?l?k Hakk? Meclisi’ne ta??m?? bulunuyoruz. Türkiye Büyük Sa?l?k Hakk? Meclisi’nin 11 Mart Ankara toplant?s?nda 38 ilden gelen Meclis temsilcilerinin oylar?yla kabul edildi?i gibi “Ta?eron çal??t?rmaya son verilsin, i? güvenceli, kadrolu istihdam” talebiyle mücadelemizi Türkiye sath?na yayma kararl?l???nday?z. ?stanbul’un orta yerinde 196 sa?l?k i?çisini ç?kartma gücünü hiçbir Rektör, bakanl?k bizi çi?nemeden gerçekle?tiremez. ?unu bir kez daha ifade ediyoruz ki, ta?eron i?çisi köle de?ildir. Ta?eron i?çisi uyar? görevini yapm??, uyanm??t?r ve bedeli ne olursa olsun sonuna kadar çal??ma hakk?na, yasal haklar?na, yarg? kararlar?na, müfetti? raporlar?na ve en önemlisi de birli?ine sahip ç?karak H?LEL? ??TEN Ç?KARTMA G?R???M?N? bo?a ç?kartacakt?r. De?erli Bas?n Emekçileri, Ta?eron i?çisi, boyun e?meyecek, direnecek, mücadele edecek ve hakk?n? alacakt?r. Buna ad?m?z gibi eminiz ve bu u?urda kararl? oldu?umuzu 14 T?p Bayram? sebebiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Siyah Çelenk b?rakarak ba?latt???m?z bu mücadelenin grevlerle taçlanmas? ve tüm Türkiye’den yan?t bulmas? için üzerimize dü?en sorumlulu?u yerine getirece?iz. Herkese ??, ?? Güvencesi, Güvenli Gelecek ?stiyoruz! Kurtulu? yok tek ba??na ya hep beraber ya hiçbirimiz! ?stanbul Sa?l?k Hakk? Meclisi ad?na TA?ERON ??Ç?LER? DAYANI?MA VE YARDIMLA?MA DERNE??
17 photos
Hey Tekstil Direni?çileri Çapa Direni? Çad?r?n? Ziyaret Etti Hey Tekstil Direni?çileri Çapa Direni? Çad?r?n? Ziyaret Etti
Hey Tekstil Direni?çileri Çapa Direni? Çad?r?n? Ziyaret Etti
10 photos
Tasisder : TBMM'de Yap?lan Bas?n Aç?klamas?  Ta?eron ??çileri Day Tasisder : TBMM'de Yap?lan Bas?n Aç?klamas? Ta?eron ??çileri Day
Tasisder : TBMM'de Yap?lan Bas?n Aç?klamas? Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i ( Tasisder ), Ta?eron i?çilerin,istanbul Üniversitesinden i?ten ç?kar?lmas?ndan dolay? ( TBMM ) Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapt??? bas?n aç?klamas?..
29 photos
23. Gün Bas?n aç?klamas? ve yürüyü?e kat?lan kurumlar 23. Gün Bas?n aç?klamas? ve yürüyü?e kat?lan kurumlar
23. Gün Bas?n aç?klamas? ve yürüyü?e kat?lan kurumlar: Türk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, ?stanbul Tabip Odas? Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo?lu, D?SK Örgütlenme Daire Ba?kan? ?smail Yurtseven, Devrimci Sa?l?k ?? Sendikas? Genel Merkez Üye ve Yöneticileri, E?itim Sen 1, 6 ve 8 Nolu ?ube Üye ve Yöneticileri, SES Aksaray ?ube Ba?kan? Ersoy Ad?güzel ve Üyeleri, Sivil Havac?l?k Gökku?a?? Hareketi Sözcülerinden Bahad?r Altan ve Ali Gülçiçek, Tüm Sa?l?k Sen eski Ba?kan? Fevzi Gerçek, Tekstil Sen Ba?kan? Engin Gül, ??çi Karde?li?i Partisi Ba?kan? ?adi Ozansü, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Temsilcileri, ??çilerin Sesi Gazetesi, Emek ve Adalet Platformu,
46 photos
Bilgilendirme çad?r? 22. gün Bilgilendirme çad?r? 22. gün
DEV-MADEN-SEN ESK? BA?KANI ÇET?N UYGUR D?REN?? ÇADIRINA GELD?, DENEY?MLER?N? VE ZONGULDAK MADEN ??Ç?LER?N?N D?REN???N? ANLATTI... TÜM-SA?LIK-SEN ESK? BA?KANI SINIF DAYANI?MASINI VE ÇADIR Z?YART?N? SÜRDÜRÜYOR. DENEY?MLER?N? PAYLA?IYOR... HALKLARIN DEMOKRAT?K KONGRES? FAT?H ?LÇE MECL?S? ÇADIRI Z?YARET EDEREK "MÜCADELEN?Z MÜCADELEM?ZD?R" DED?... ATILAN VE ÇIKI? KA?IDI ?MZALATILMAK ?STENEN ??Ç?LER?N ÇADIR Z?YARET? ARTIYOR VE "NE YAPACA?IZ?" D?YE SORUYORLAR. BAZILARININ GÖZ YA?LARINI TUTAMADI?I OLUYOR VE "DUYGULARINIZI VE ENERJ?N?Z? MÜCADELEYE KATIN, ÇADIRINIZA SAH?P ÇIKIN" DEN?LEREK SÜREÇ VE YAPILACAKLAR ANLATILIYOR...
4 photos
Bilgilendirme çad?r? 21. gün Bilgilendirme çad?r? 21. gün
?STANBUL ÜN?VERS?TES? ÇAPA HASTANES?NDE ??TEN ATILMALARA KAR?I KURULAN D?REN?? ÇADIRI 21. GÜNÜNÜ B?T?RD?... ÇADIR, ??TEN ATILMALARA KAR?I B?LG?LEND?RME VE UYANI? AMACIYLA KURULDU. KURULU?UNUN 18. GÜNÜNDE ??TEN ATILACAK OLAN 400 TARERON ??Ç?S?N?N YAKLA?IK OLARAK YARISINA 31.3.2012 ?T?BAR?YLE ??LER?NE SON VER?LECE??NE DA?R BELGE ?MZALATILMAK ?STEN?LD?. TA???DER TARAFINDAN DEVAM EDEN B?LG?LEND?RMELERLE "H?Ç B?R BELGE ?MZALAMAYIN" DEN?LD?... 21. GÜNDE ?STANBUL ÜN?VERS?TES? YÖNET?M? ?LE ÇADIRDAN B?R HEYET GÖRÜ?ME YAPTI. GÖRÜ?ME SONRASINDA DA TBMM'DE BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK VE S?YAS? PART?LERLE GÖRÜ?MEK ÜZERE ANKARA'YA G?D?LD?... ÇAR?AMBA GÜNÜ 12 - 13 ARASINDA ÇADIR ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK, GÖRÜ?MELER VE GEL??EN SÜREÇ AÇIKLANARAK, ÖNÜMÜZDEK? SÜRECE DA?R DE?ERLEND?RMELER YAPILACAK... 14. 3. 2012 ÇAR?AMBA GÜNÜ SAAT 12'DE TÜM SINIF DOSTLARINI BASIN AÇIKLAMASINA DAVET ED?YOR VE "BAYRAKSIZ - FLAMASIZ" B?R SINIF DAYANI?MASI GERÇEKLE?T?REL?M D?YORUZ.
17 photos
09.03.2012 Abdullah Levent Tüzel Çad?r ziyareti 09.03.2012 Abdullah Levent Tüzel Çad?r ziyareti
09.03.2012 Abdullah Levent Tüzel Çad?r ziyareti
23 photos
08.03.2012 çad?r ziyereti 08.03.2012 çad?r ziyereti
96 photos
07.03.2012 Bas?n Aç?klamas?ndan 07.03.2012 Bas?n Aç?klamas?ndan
20 photos
29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 3 29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 3
29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 3
11 photos
29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 2 29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 2
29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 2
8 photos
29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 29.02.2012 Bas?n Aciklamasi
29.02.2012 Bas?n Aciklamasi
21 photos
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu’nun ziyareti CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu’nun ziyareti
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu’nun ziyareti
100 photos
Çad?r?m?z?n 4.Günü Çad?r?m?z?n 4.Günü
37 photos
Çapa ve belediye i? grev Çapa ve belediye i? grev
13 photos
EMEKÇ? SAVUNUCULARI EMEKÇ? SAVUNUCULARI
Y?RM? YIL ÖNCEK? EMEKÇ? GAR?BANLARLA ??MD?K? TR?LYONERLERE B?R BAKIN ÇIKIN BAKALIM ???N ?Ç?NDEN ÇIKAB?L?RSEN?Z GER?S? S?ZE KALMI?...
1 photos
14 Aral?k 2011 2 14 Aral?k 2011 2
33 photos
13 Aral?k 2011 13 Aral?k 2011
8 photos
13 Aral?k 2011 13 Aral?k 2011
2 photos
13 Aral?k 2011 13 Aral?k 2011
6 photos
14 May?s 2011 DERNEK YARI F?NAL 14 May?s 2011 DERNEK YARI F?NAL
13 photos
TA?ERON ??Ç?LER? DERNE?? BALCALI DESTEK EYLEM? TAKS?M M TA?ERON ??Ç?LER? DERNE?? BALCALI DESTEK EYLEM? TAKS?M M
14 photos
24 A?ustos 2011 24 A?ustos 2011
9 photos
21.12.2011 Görevimiz GREV 21.12.2011 Görevimiz GREV
106 photos
25.01.2012 25.01.2012
Bugün Cerrahpa?ada ??ten ç?kar?lan emekçi Ta?eron arkada?lar?m?z ...
11 photos
14 Aral?k 2011 1 14 Aral?k 2011 1
26 photos
25 Ekim 2011 25 Ekim 2011
5 photos
1 May?s 2011 Etkinli?imiz 1 May?s 2011 Etkinli?imiz
101 photos
CERRAHPA?A D?REN?? ÇADIRI CERRAHPA?A D?REN?? ÇADIRI
7 photos
22 kas?m grevi 22 kas?m grevi
20 photos
Bas?n Aç?klamas?  01.09.2012 Bas?n Aç?klamas? 01.09.2012
16 photos
22 kas?m grev haz?rl?klar? 22 kas?m grev haz?rl?klar?
9 photos
01.11.2011 rektörlük görü?mesi 01.11.2011 rektörlük görü?mesi
11 photos
YEN? DERNEK YER? YEN? DERNEK YER?
9 photos
26.10 .2011 DERNEK  KADRO ?ST?YORUZ KONULU BASIN AÇIKLAMSI 26.10 .2011 DERNEK KADRO ?ST?YORUZ KONULU BASIN AÇIKLAMSI
26 photos
Basin Aç?klamas? 26.10.2011 Basin Aç?klamas? 26.10.2011
31 photos
1 Y?l Kutlamam?z 29 Nisan 2011 1 Y?l Kutlamam?z 29 Nisan 2011
144 photos
22 Haziran 2011 22 Haziran 2011
21 photos
?.Ü KEMAL ATAY ANF?S? DERNEK GENEL TOPLANTISI 25 May?s 2011 ?.Ü KEMAL ATAY ANF?S? DERNEK GENEL TOPLANTISI 25 May?s 2011
17 photos
Bas?n ac?klamas? 07 Haziran 2011 Bas?n ac?klamas? 07 Haziran 2011
26 photos
07.06.2011 07.06.2011
3 photos
Wall Photos Wall Photos
0 photos
01 May?s 2011 01 May?s 2011
18 photos
Dernek Acilis Dernek Acilis
26 photos
Calisma Hayati 2 Calisma Hayati 2
9 photos
Taksim Yürüyü?ümüz Taksim Yürüyü?ümüz
27 photos
Kongremiz Kongremiz
33 photos
Çal??ma Hayat? 3 Çal??ma Hayat? 3
19 photos
Dernek Söyle?i Dernek Söyle?i
5 photos
Çal??ma Hayat? Çal??ma Hayat?
21 photos
Çapada ??ten Ç?kar?lan ??çiler ?çin Yap?lan Eylem Çapada ??ten Ç?kar?lan ??çiler ?çin Yap?lan Eylem
29 photos
Profile Pictures Profile Pictures
1 photos
Albums 1 - 94 out of 94
Powered by Fotobook

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://tasisder.com/wportal/fotograflar/

01 Mayıs 2011

Photos 1 – 18 out of 18 | Back to Albums       Photos 1 – 18 out of 18 | Back to Albums   Location: TA?ERON ??Ç?LER? YARDIMLA?MA VE DAYAN?MA DERNE?? 1. KURULU? YILDÖNÜMÜ PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

01.11.2011 rektörlük görüşmesi

Photos 1 – 11 out of 11 | Back to Albums     Photos 1 – 11 out of 11 | Back to Albums   Location: istanbul üniversitesi merkez kampusu PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

07.03.2012 Basın Açıklamasından

Photos 1 – 20 out of 20 | Back to Albums     Photos 1 – 20 out of 20 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

07.06.2011

Photos 1 – 3 out of 3 | Back to Albums       Photos 1 – 3 out of 3 | Back to Albums   Location: TAS??DER ÇAPA PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

08.03.2012 çadır ziyereti

Photos 1 – 96 out of 96 | Back to Albums       Photos 1 – 96 out of 96 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

09 MAYIS 2012 Basın Açıklaması

Photos 1 – 101 out of 101 | Back to Albums     Photos 1 – 101 out of 101 | Back to Albums   Location: ist tip fakul capa hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

09.03.2012 Abdullah Levent Tüzel Çadır ziyareti

Photos 1 – 23 out of 23 | Back to Albums     Photos 1 – 23 out of 23 | Back to Albums   Description: 09.03.2012 Abdullah Levent Tüzel Çad?r ziyareti Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

09.07.2012 İş Bırakma Eylemi Direnişte 140.gün 1

Photos 1 – 47 out of 47 | Back to Albums     Photos 1 – 47 out of 47 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

09.07.2012 İş Bırakma Eylemi Direnişte 140.gün 2

Photos 1 – 84 out of 84 | Back to Albums       Photos 1 – 84 out of 84 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

09.07.2012 İş Bırakma Eylemi Direnişte 140.gün 3

Photos 1 – 70 out of 70 | Back to Albums      Photos 1 – 70 out of 70 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

1 Çapa’dan,cerrahpasa’ya, haseki kardiyoloji enstütüsüne ve rektö

Photos 1 – 33 out of 33 | Back to Albums       Photos 1 – 33 out of 33 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

1 Mayıs 2011 Etkinliğimiz

Photos 1 – 101 out of 101 | Back to Albums     Photos 1 – 101 out of 101 | Back to Albums   Location: Taksim, Istanbul, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

1 Mayıs 2012 – Çadır, Taksim Yürüyüş, Sahne, Genel

Photos 1 – 123 out of 123 | Back to Albums       Photos 1 – 123 out of 123 | Back to Albums   Description: 1 May?s ”Bizim Bayram?m?z” Location: Taksim Meydan? PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

1 Mayıs 2012 – Taksim Yürüyüş, Sahne, Genel – 2″

Photos 1 – 40 out of 40 | Back to Albums      Photos 1 – 40 out of 40 | Back to Albums   Location: Taksim Meydan? PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

1 Yıl Kutlamamız 29 Nisan 2011

Photos 1 – 144 out of 144 | Back to Albums       Photos 1 – 144 out of 144 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi Çapa PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

10.07.2012 İş Bırakma Eylemi Direnişte 141.gün 1

Photos 1 – 121 out of 121 | Back to Albums      Photos 1 – 121 out of 121 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

10.07.2012 İş Bırakma Eylemi Direnişte 141.gün 2

Photos 1 – 84 out of 84 | Back to Albums       Photos 1 – 84 out of 84 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

100. gün 30 MAYIS 2012 Basın Açıklaması

Photos 1 – 86 out of 86 | Back to Albums     Photos 1 – 86 out of 86 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

11.07.2012 İş Bırakma Eylemi Direnişte 142.gün 1

Photos 1 – 92 out of 92 | Back to Albums     Photos 1 – 92 out of 92 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

11.07.2012 İş Bırakma Eylemi Direnişte 142.gün 2

Photos 1 – 80 out of 80 | Back to Albums     Photos 1 – 80 out of 80 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

13 Aralık 2011

Photos 1 – 8 out of 8 | Back to Albums     Photos 1 – 8 out of 8 | Back to Albums   Location: Sehremini, Istanbul, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

13 Aralık 2011

Photos 1 – 6 out of 6 | Back to Albums       Photos 1 – 6 out of 6 | Back to Albums   Location: Sehremini, Istanbul, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

13 Aralık 2011

Photos 1 – 2 out of 2 | Back to Albums     Photos 1 – 2 out of 2 | Back to Albums   Location: Sehremini, Istanbul, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

13.Haziran.2012 Basın Açıklaması

Photos 1 – 43 out of 43 | Back to Albums      Photos 1 – 43 out of 43 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

14 Aralık 2011 1

Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums     Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

14 Aralık 2011 2

Photos 1 – 33 out of 33 | Back to Albums       Photos 1 – 33 out of 33 | Back to Albums   Location: Sehremini, Istanbul, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

14 Mart Tıp Bayramını, Basın Açıklaması

Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums     Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums   Description: 14 Mart T?p Bayram?n? Ta?eron Sa?l?k ??çileri Güvenceli, Kadrolu Olarak Kutlamak ?stemez mi? De?erli Bas?n Emekçileri, Bugün 14 Mart. T?p Bayram?. Bu y?l T?p Bayram?na Türkiye ve Dünya t?bb?n?n …

Sayfaya bak »

14 Mayıs 2011 DERNEK YARI FİNAL

Photos 1 – 13 out of 13 | Back to Albums      Photos 1 – 13 out of 13 | Back to Albums   Location: Aksaray PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİNİN 42. YIL DÖNÜMÜ – 15.06.2012 TAKSİM

Photos 1 – 57 out of 57 | Back to Albums       Photos 1 – 57 out of 57 | Back to Albums   Description: ALBÜM 3 Location: Taksim Meydan PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİNİN 42. YIL DÖNÜMÜ – 15.06.2012 TAKSİM

Photos 1 – 73 out of 73 | Back to Albums      Photos 1 – 73 out of 73 | Back to Albums   Description: ALBÜM 2 Location: Taksim Meydan PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİNİN 42. YIL DÖNÜMÜ – 15.06.2012 TAKSİM

Photos 1 – 41 out of 41 | Back to Albums     Photos 1 – 41 out of 41 | Back to Albums   Description: ALBÜM 1 Location: Taksim Meydan PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

2 Çapa’dan,cerrahpasa’ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörl

Photos 1 – 81 out of 81 | Back to Albums       Photos 1 – 81 out of 81 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

21.12.2011 Görevimiz GREV

Photos 1 – 106 out of 106 | Back to Albums      Photos 1 – 106 out of 106 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

22 Haziran 2011

Photos 1 – 21 out of 21 | Back to Albums       Photos 1 – 21 out of 21 | Back to Albums   Location: ?.Ü TIP FAK.14 MART ANF?S? DERNEK TOPLANTIS?FAK.14 MART ANF?S? PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

22 kasım grev hazırlıkları

Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums       Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

22 kasım grevi

Photos 1 – 20 out of 20 | Back to Albums     Photos 1 – 20 out of 20 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

22 Nisan 2012 Ankara yürüyüşü

Photos 1 – 164 out of 164 | Back to Albums     Photos 1 – 164 out of 164 | Back to Albums   Location: Ankara, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

23. Gün Basın açıklaması ve yürüyüşe katılan kurumlar

Photos 1 – 46 out of 46 | Back to Albums      Photos 1 – 46 out of 46 | Back to Albums   Description: 23. Gün Bas?n aç?klamas? ve yürüyü?e kat?lan kurumlar: Türk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, ?stanbul Tabip Odas? Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo?lu, D?SK Örgütlenme Daire Ba?kan? …

Sayfaya bak »

24 Ağustos 2011

Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums       Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

25 Ekim 2011

Photos 1 – 5 out of 5 | Back to Albums     Photos 1 – 5 out of 5 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

25.01.2012

Photos 1 – 11 out of 11 | Back to Albums     Photos 1 – 11 out of 11 | Back to Albums   Description: Bugün Cerrahpa?ada ??ten ç?kar?lan emekçi Ta?eron arkada?lar?m?z … Location: cerrahpa?a PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

26.10 .2011 DERNEK KADRO İSTİYORUZ KONULU BASIN AÇIKLAMSI

Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums     Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

28.03.2012 Rektörluk Öncesi Pınar Sağ Ziyaret

Photos 1 – 6 out of 6 | Back to Albums       Photos 1 – 6 out of 6 | Back to Albums   Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

28.03.2012 Rektörluk Yürüyüş 1

Photos 1 – 49 out of 49 | Back to Albums      Photos 1 – 49 out of 49 | Back to Albums   Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

28.03.2012 Rektörluk Yürüyüş 2

Photos 1 – 35 out of 35 | Back to Albums     Photos 1 – 35 out of 35 | Back to Albums   Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

28.03.2012 Rektörluk Yürüyüş 3

Photos 1 – 22 out of 22 | Back to Albums      Photos 1 – 22 out of 22 | Back to Albums   Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

29.02.2012 Basın Aciklamasi

Photos 1 – 21 out of 21 | Back to Albums       Photos 1 – 21 out of 21 | Back to Albums   Description: 29.02.2012 Bas?n Aciklamasi Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

29.02.2012 Basın Aciklamasi 2

Photos 1 – 8 out of 8 | Back to Albums     Photos 1 – 8 out of 8 | Back to Albums   Description: 29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 2 Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

29.02.2012 Basın Aciklamasi 3

Photos 1 – 11 out of 11 | Back to Albums     Photos 1 – 11 out of 11 | Back to Albums   Description: 29.02.2012 Bas?n Aciklamasi 3 Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

3 Çapa’dan,cerrahpasa’ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörl

Photos 1 – 75 out of 75 | Back to Albums       Photos 1 – 75 out of 75 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

51 Gün Basin Aciklamasi 11.04.2012

Photos 1 – 25 out of 25 | Back to Albums      Photos 1 – 25 out of 25 | Back to Albums   Location: ist tip fakul capa hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Basın Açıklaması 01.09.2012

Photos 1 – 16 out of 16 | Back to Albums      Photos 1 – 16 out of 16 | Back to Albums   Location: ?st T?p Fak PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Basin Aciklamasi 04.07.2012

Photos 1 – 80 out of 80 | Back to Albums     Photos 1 – 80 out of 80 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Basın acıklaması 07 Haziran 2011

Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums     Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums   Location: ?ST.ÜN?.?ST.TIP FAKÜLTES? 07.06.2011 TAS??DER BASIN AÇIKLAMASI PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Basin Açıklamasi 1 ( 25.04.2012 )

Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums     Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums   Location: ist tip fakul capa hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Basin Açıklamasi 2 ( 25.04.2012 )

Photos 1 – 56 out of 56 | Back to Albums     Photos 1 – 56 out of 56 | Back to Albums   Location: ist tip fakul capa hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Basin Açıklaması 26.10.2011

Photos 1 – 31 out of 31 | Back to Albums      Photos 1 – 31 out of 31 | Back to Albums   Location: ?stanbul Üniversitesi Hastaneleri PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

BEDAŞ’da, Sonra THY’deyiz…!

Photos 1 – 40 out of 40 | Back to Albums      Photos 1 – 40 out of 40 | Back to Albums   Description: THY i?çilerini ziyaret ettik….Beda? Çad?r kurulumundayd?k……Beda? Taksim Yürüyü?ü Çapa Direni?çilerinden Emine Ermi? taraf?ndan k?sa bir konu?ma yap?larak, “Beda? direni?inin yan?nday?z. 106 gündür Çapa’da ta?eron sistemine kar?? direniyoruz” denildi ve …

Sayfaya bak »

Bilgilendirme çadırı 21. gün

Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums     Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums   Description: ?STANBUL ÜN?VERS?TES? ÇAPA HASTANES?NDE ??TEN ATILMALARA KAR?I KURULAN D?REN?? ÇADIRI 21. GÜNÜNÜ B?T?RD?… ÇADIR, ??TEN ATILMALARA KAR?I B?LG?LEND?RME VE UYANI? AMACIYLA KURULDU. KURULU?UNUN 18. GÜNÜNDE ??TEN ATILACAK OLAN 400 …

Sayfaya bak »

Bilgilendirme çadırı 22. gün

Photos 1 – 4 out of 4 | Back to Albums      Photos 1 – 4 out of 4 | Back to Albums   Description: DEV-MADEN-SEN ESK? BA?KANI ÇET?N UYGUR D?REN?? ÇADIRINA GELD?, DENEY?MLER?N? VE ZONGULDAK MADEN ??Ç?LER?N?N D?REN???N? ANLATTI… TÜM-SA?LIK-SEN ESK? BA?KANI SINIF DAYANI?MASINI VE ÇADIR Z?YART?N? SÜRDÜRÜYOR. DENEY?MLER?N? PAYLA?IYOR… HALKLARIN DEMOKRAT?K KONGRES? …

Sayfaya bak »

Çadır 122. gün – 21.06.2012 Yürüyüş

Photos 1 – 44 out of 44 | Back to Albums     Photos 1 – 44 out of 44 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çadırımızın 4.Günü

Photos 1 – 37 out of 37 | Back to Albums      Photos 1 – 37 out of 37 | Back to Albums   Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çalışma Hayatı

Photos 1 – 21 out of 21 | Back to Albums       Photos 1 – 21 out of 21 | Back to Albums   Location: ?stanbul Üniversitesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Calisma Hayati 2

Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums       Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums   Location: ?stanbul Üniversitesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çalışma Hayatı 3

Photos 1 – 19 out of 19 | Back to Albums      Photos 1 – 19 out of 19 | Back to Albums   Location: ?stanbul Üniversitesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 65 & 77 Günü Arası Kesitler 1

Photos 1 – 75 out of 75 | Back to Albums       Photos 1 – 75 out of 75 | Back to Albums   Location: ist tip fakul capa hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 65 & 77 Günü Arası Kesitler 2

Photos 1 – 84 out of 84 | Back to Albums       Photos 1 – 84 out of 84 | Back to Albums   Location: ist tip fakul capa hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çapa Taşeron İşçileri Günlüğü 93 : 23 Mayıs 2012

Photos 1 – 25 out of 25 | Back to Albums      Photos 1 – 25 out of 25 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çapa ve belediye iş grev

Photos 1 – 13 out of 13 | Back to Albums      Photos 1 – 13 out of 13 | Back to Albums   Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çapa’dan,cerrahpasa’ya, haseki kardiyoloji enstütüsü ve rektörlük

Photos 1 – 30 out of 30 | Back to Albums       Photos 1 – 30 out of 30 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Çapada İşten Çıkarılan İşçiler İçin Yapılan Eylem

Photos 1 – 29 out of 29 | Back to Albums     Photos 1 – 29 out of 29 | Back to Albums   Location: ?stanbul Üniversitesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

ÇAPA’DAN OKMEYDANI’NA DİRENİŞ ÇADIRLARI YAYILIYOR

Photos 1 – 15 out of 15 | Back to Albums       Photos 1 – 15 out of 15 | Back to Albums   Description: ÇAPA’DAN OKMEYDANI’NA D?REN?? ÇADIRLARI YAYILIYOR OKMEYDANI’NDA SINIF DAYANI?MASI Devrimci Sa?l?k ?? Sendikas?’n?n eylem takvimi uyar?nca 8 ilde ve ?stanbul’da 4 farkl? hastanede kurulacak olan “Ta?eron ??çisi De?il Sa?l?k ??çisiyiz” …

Sayfaya bak »

CERRAHPAŞA DİRENİŞ ÇADIRI

Photos 1 – 7 out of 7 | Back to Albums      Photos 1 – 7 out of 7 | Back to Albums   Location: cerrahpa?a PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun ziyareti

Photos 1 – 100 out of 100 | Back to Albums      Photos 1 – 100 out of 100 | Back to Albums   Description: CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu’nun ziyareti Location: ?stanbul T?p Fakültesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Dernek Acilis

Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums     Photos 1 – 26 out of 26 | Back to Albums   Location: ?stanbul Tabibler Birli?i Odas? PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Dernek Söyleşi

Photos 1 – 5 out of 5 | Back to Albums     Photos 1 – 5 out of 5 | Back to Albums   Location: ?stanbul Üniversitesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

EMEKÇİ SAVUNUCULARI

Photos 1 – 1 out of 1 | Back to Albums      Photos 1 – 1 out of 1 | Back to Albums   Description: Y?RM? YIL ÖNCEK? EMEKÇ? GAR?BANLARLA ??MD?K? TR?LYONERLERE B?R BAKIN ÇIKIN BAKALIM ???N ?Ç?NDEN ÇIKAB?L?RSEN?Z GER?S? S?ZE KALMI?… Location: Istanbul, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Hekim Cinayete Karşı yürüyüş 19.04.2012

Photos 1 – 14 out of 14 | Back to Albums     Photos 1 – 14 out of 14 | Back to Albums   Location: ist tip fakul capa hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Hey Tekstil Direnişçileri Çapa Direniş Çadırını Ziyaret Etti

Photos 1 – 10 out of 10 | Back to Albums      Photos 1 – 10 out of 10 | Back to Albums   Description: Hey Tekstil Direni?çileri Çapa Direni? Çad?r?n? Ziyaret Etti Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

İ.Ü KEMAL ATAY ANFİSİ DERNEK GENEL TOPLANTISI 25 Mayıs 2011

Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums     Photos 1 – 17 out of 17 | Back to Albums   Location: ?.Ü KEMAL ATAY ANF?S? DERNEK GENEL TOPLANTISI PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

jYeni Dernek Yeri

Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums       Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums   Location: TOPKAPI MAH. ÇAPA FAT?H PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Kongremiz

Photos 1 – 33 out of 33 | Back to Albums       Photos 1 – 33 out of 33 | Back to Albums   Location: Aksaray PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Moral Gecesi 23.03.2012

Photos 1 – 48 out of 48 | Back to Albums       Photos 1 – 48 out of 48 | Back to Albums   Description: Moral Gecesi 23.03.2012 Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Photos of Me

Photos 1 – 22 out of 22 | Back to Albums      Photos 1 – 22 out of 22 | Back to Albums   PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Profile Pictures

Photos 1 – 1 out of 1 | Back to Albums      Photos 1 – 1 out of 1 | Back to Albums   PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Rektörlükle Yeniden Görüşme Yapıldı 30.03.2012

Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums       Photos 1 – 9 out of 9 | Back to Albums   Description: Detaylar www.tasisder.com Location: Istanbul Üniversitesi Rektorluk Binasi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

SAĞLIK HAKTIR SATILAMAZ !!!!

Photos 1 – 15 out of 15 | Back to Albums       Photos 1 – 15 out of 15 | Back to Albums   Description: SA?LIK HAKKI MECL?S? TA?ERONLA OMUZ OMUZA Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Taksim Yürüyüşümüz

Photos 1 – 27 out of 27 | Back to Albums       Photos 1 – 27 out of 27 | Back to Albums   Location: Taksim PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

TAŞ İŞ DER’in Basın Açıklaması 20.06.2012

Photos 1 – 68 out of 68 | Back to Albums     Photos 1 – 68 out of 68 | Back to Albums   Location: Ist Tip Fakul Capa Hastanesi PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 21.03.2012

Photos 1 – 88 out of 88 | Back to Albums      Photos 1 – 88 out of 88 | Back to Albums   Description: Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i’nin 21.03.2012 Günü Yapt??? Bas?n Aç?klamas? Metnidir. • Muvazaa Raporlar?, ?? Mahkemesi Kararlar? Uygulans?n, • Ta?eron ??çi Çal??t?rmaya Son! • Hileli Çal??maya da Hileli …

Sayfaya bak »

TAŞERON İŞÇİLERİ DERNEĞİ BALCALI DESTEK EYLEMİ TAKSİM M

Photos 1 – 14 out of 14 | Back to Albums     Photos 1 – 14 out of 14 | Back to Albums   Location: Taksim, Istanbul, Turkey PaylaşFacebookTwitterRSS

Sayfaya bak »

Tasisder : TBMM’de Yapılan Basın Açıklaması Taşeron İşçileri Day

Photos 1 – 29 out of 29 | Back to Albums     Photos 1 – 29 out of 29 | Back to Albums   Description: Tasisder : TBMM’de Yap?lan Bas?n Aç?klamas? Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i ( Tasisder ), Ta?eron i?çilerin,istanbul Üniversitesinden i?ten ç?kar?lmas?ndan dolay? ( TBMM ) Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapt??? …

Sayfaya bak »