Fotoğraflar'e dön

Bu Sayfa bas

23. Gün Basın açıklaması ve yürüyüşe katılan kurumlar


Photos 1 - 46 out of 46 | Back to Albums
  
Photos 1 - 46 out of 46 | Back to Albums
Description: 23. Gün Bas?n aç?klamas? ve yürüyü?e kat?lan kurumlar: Türk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, ?stanbul Tabip Odas? Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezo?lu, D?SK Örgütlenme Daire Ba?kan? ?smail Yurtseven, Devrimci Sa?l?k ?? Sendikas? Genel Merkez Üye ve Yöneticileri, E?itim Sen 1, 6 ve 8 Nolu ?ube Üye ve Yöneticileri, SES Aksaray ?ube Ba?kan? Ersoy Ad?güzel ve Üyeleri, Sivil Havac?l?k Gökku?a?? Hareketi Sözcülerinden Bahad?r Altan ve Ali Gülçiçek, Tüm Sa?l?k Sen eski Ba?kan? Fevzi Gerçek, Tekstil Sen Ba?kan? Engin Gül, ??çi Karde?li?i Partisi Ba?kan? ?adi Ozansü, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Temsilcileri, ??çilerin Sesi Gazetesi, Emek ve Adalet Platformu,
Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://tasisder.com/wportal/fotograflar/23-gun-basin-aciklamasi-ve-yuruyuse-katilan-kurumlar/