Fotoğraflar'e dön

Bu Sayfa bas

Bilgilendirme çadırı 21. gün


Photos 1 - 17 out of 17 | Back to Albums
 
Photos 1 - 17 out of 17 | Back to Albums
Description: ?STANBUL ÜN?VERS?TES? ÇAPA HASTANES?NDE ??TEN ATILMALARA KAR?I KURULAN D?REN?? ÇADIRI 21. GÜNÜNÜ B?T?RD?... ÇADIR, ??TEN ATILMALARA KAR?I B?LG?LEND?RME VE UYANI? AMACIYLA KURULDU. KURULU?UNUN 18. GÜNÜNDE ??TEN ATILACAK OLAN 400 TARERON ??Ç?S?N?N YAKLA?IK OLARAK YARISINA 31.3.2012 ?T?BAR?YLE ??LER?NE SON VER?LECE??NE DA?R BELGE ?MZALATILMAK ?STEN?LD?. TA???DER TARAFINDAN DEVAM EDEN B?LG?LEND?RMELERLE "H?Ç B?R BELGE ?MZALAMAYIN" DEN?LD?... 21. GÜNDE ?STANBUL ÜN?VERS?TES? YÖNET?M? ?LE ÇADIRDAN B?R HEYET GÖRÜ?ME YAPTI. GÖRÜ?ME SONRASINDA DA TBMM'DE BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK VE S?YAS? PART?LERLE GÖRÜ?MEK ÜZERE ANKARA'YA G?D?LD?... ÇAR?AMBA GÜNÜ 12 - 13 ARASINDA ÇADIR ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK, GÖRÜ?MELER VE GEL??EN SÜREÇ AÇIKLANARAK, ÖNÜMÜZDEK? SÜRECE DA?R DE?ERLEND?RMELER YAPILACAK... 14. 3. 2012 ÇAR?AMBA GÜNÜ SAAT 12'DE TÜM SINIF DOSTLARINI BASIN AÇIKLAMASINA DAVET ED?YOR VE "BAYRAKSIZ - FLAMASIZ" B?R SINIF DAYANI?MASI GERÇEKLE?T?REL?M D?YORUZ.
Location: ?stanbul T?p Fakültesi

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://tasisder.com/wportal/fotograflar/bilgilendirme-cadiri-21-gun/