Hukuk'e dön

Bu Sayfa bas

Kanunlar

Kanunlar
4857 Sayılı İş Kanunu


Alt İşverenlik Yönetmeliği


Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği


Asgari Ücret Yönetmeliği


Dernekler Kanunu


Bazı Yargi Kararlari

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://tasisder.com/wportal/hukuk/kanunlar/

4857 Sayılı İş Kanunu

Sayfaya bak »

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Sayfaya bak »

Asgari Ücret Yönetmeliği

01.08.2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25540 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Asgari Ücret Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 � Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde …

Sayfaya bak »

Bazı Yargi Kararlari

Sayfaya bak »

Dernekler Kanunu

Sayfaya bak »

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Sayfaya bak »